Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 16684, 16685, 16686, 16687, 16688, 16689, 16690, 16691, 16692, 16693, 16694, 16695, 16696, 16697, 16698, 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704, 16705, 16706/TB-SXD-VLXD ngày 29/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 06/12/2022, 00:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm

Các Thông báo số 16684, 16685, 16686, 16687, 16688, 16689, 16690, 16691, 16692, 16693, 16694, 16695, 16696, 16697, 16698, 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704, 16705, 16706/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 71
Tin đã đưa