Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 18391, 18392, 18393, 18394, 18395, 18396, 18397, 18398, 18399, 18400, 18401, 18402, 18403, 18404, 18405, 18406, 18407, 18469, 18408, 18409, 18410, 18411, 18412, 18413, 18414, 18415, 18416, 18417, 18420/TB-SXD-VLXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 30/12/2022, 01:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 18391-18407/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 18469/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 18408-18420/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 74
Tin đã đưa