Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam (Các Thông báo số 18233, 18234/TB-SXD-VLXD ngày 27/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 30/12/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 18233/TB-SXD-VLXD 

- Thông báo số 18234/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 29
Tin đã đưa