Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 18132, 18133, 18134, 18135, 18136, 18137, 18138, 18139, 18140, 18141, 18142, 18143, 18144, 18145, 18146/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 28/12/2022, 06:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm

Các Thông báo số 18132, 18133, 18134, 18135, 18136, 18137, 18138, 18139, 18140, 18141, 18142, 18143, 18144, 18145, 18146/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 12
Tin đã đưa