Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP NOVA E&C (Các Thông báo số 590, 591/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 16/01/2023, 06:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 590, 591/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 139
Tin đã đưa