Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đa Lộc Logicstics (Các Thông báo số 17833, 17834, 17835, 17836, 17837, 17838, 17839, 17840, 17841, 17842, 17843, 17844, 17845, 17846, 17847, 17848, 17849, 17850, 17851, 17852, 17853, 17854, 17855, 17856, 17857, 17858, 17859, 17860, 17861, 17862/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 22/12/2022, 03:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm

Các Thông báo số 17833, 17834, 17835, 17836, 17837, 17838, 17839, 17840, 17841, 17842, 17843, 17844, 17845, 17846, 17847, 17848, 17849, 17850, 17851, 17852, 17853, 17854, 17855, 17856, 17857, 17858, 17859, 17860, 17861, 17862/TB-SXD-VLXD


 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 26
Tin đã đưa