Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Khôi Minh Tường (Các Thông báo số 13839, 13840, 13841, 13842, 13843, 13844, 13845, 13846, 13847, 13848, 13849, 13850, 13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13857, 13858, 13859, 13860, 13861, 13862, 13863, 13864, 13865, 13866, 13867, 13868/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 14/10/2022, 08:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 13839, 13840, 13841, 13842, 13843, 13844, 13845, 13846, 13847, 13848, 13849, 13850, 13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13857, 13858, 13859, 13860, 13861, 13862, 13863, 13864, 13865, 13866, 13867, 13868/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 113
Tin đã đưa