Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 10814, 10815, 10816/TB-SXD-VLXD ngày 15/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 16/08/2022, 01:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 10814/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 10815/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 10816/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 25
Tin đã đưa