Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D (Các Thông báo số 17786, 17798/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 22/12/2022, 03:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 17786/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 17798/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 33
Tin đã đưa