Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 17170, 17171, 17172, 17173/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 13/12/2022, 01:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 17170, 17171, 17172, 17173/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 67
Tin đã đưa