Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 13786, 13787, 13788/TB-SXD-VLXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 13/10/2022, 08:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 13786/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 13787/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 13788/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 66
Tin đã đưa