Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 598, 599, 600, 601, 602/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 16/01/2023, 06:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 598, 599, 600, 601, 602/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 138
Tin đã đưa