Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Trung Ấn GRANITE (Các Thông báo số 17865, 17866/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 22/12/2022, 06:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 17865/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 17866/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 53
Tin đã đưa