Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Việt Ca Maple (Các Thông báo số 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 06/10/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 197
Tin đã đưa