Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty CP Asia STARS (các Thông báo số 63/TB-SXD-VLXD, 64/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 20/01/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty CP Asia STARS, như sau:
 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

63/TB-SXD-VLXD

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty CP Asia STARS - Hợp quy ASC21104 Ngày 10/12/2021 (BN 2103592)

Tải Thông báo số 63/TB-SXD-VLXD

2

64/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty CP Asia STARS - Hợp quy ASC21103 Ngày 10/12/2021 (BN 2103591)

Tải Thông báo số 64/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 133
Tin đã đưa