Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo (các Thông báo số 12279, 12280, 12285, 12286/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 01:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12279/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 02.07/2021/HQGB ngày 24/11/2021 (BN 2103192)

Tải file Thông báo số 12279/TB-SXD-VLXD

2

12280/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 01.07/2021/HQGB ngày 24/11/2021 (BN 2103193)

Tải file Thông báo số 12280/TB-SXD-VLXD

3

12285/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 08.07/2021/HQ-GB ngày 24/11/2021 (BN 2103198)

Tải file Thông báo số 12285/TB-SXD-VLXD

4

12286/TB-SXD-VLXD

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 07.07/2021/HQ-GB ngày 24/11/2021 (BN 2103199)

Tải file Thông báo số 12286/TB-SXD-VLXD

 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 174
Tin đã đưa