Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đá Gia Huy (Các Thông báo số 10205, 10206, 10207/TB-SXD-VLXD ngày 04/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 05/08/2022, 08:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 10205/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 10206/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 10207/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 106
Tin đã đưa