Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương (các Thông báo số 12289, 12290, 12293/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 01:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12289/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương - Hợp quy 01.05.07/2021/HQ-lh ngày 24/11/2021 (BN 2103202)

Tải file Thông báo số 12289/TB-SXD-VLXD

2

12290/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương - Hợp quy 03.05.07/2021/HQ-lh ngày 24/11/2021 (BN 2103203)

Tải file Thông báo số 12290/TB-SXD-VLXD

3

12293/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH XNK Granite Lê Hương - Hợp quy 02.07/2021/HQ-LH ngày 18/11/2021 (BN 2103206)

Tải file Thông báo số 12293/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 159
Tin đã đưa