Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quý Nhân Tâm (Các Thông báo số 10544, 10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572,10573/TB-SXD-VLXD ngày 10/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 11/08/2022, 08:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: Các Thông báo số 10544, 10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572,10573/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 110
Tin đã đưa