Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất In ấn Nguyên Khoa (các Thông báo số 6613, 6614, 6615/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 07/06/2022, 04:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 6613/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 6614/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 6615/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 114
Tin đã đưa