Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đá Hoa Cương Đông Á (các Thông báo số 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998/TB-SXD-VLXD ngày 12/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 12/05/2022, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 87
Tin đã đưa