Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (các Thông báo số 2678, 2679, 2680, 2681, 2682/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 25/03/2022, 02:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file các Thông báo số 2678, 2679, 2680, 2681, 2682/TB-SXD-VLXD

(Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 0103/2022, 0203/2022, 0303/2022, 0403/2022, 0503/2022 ngày 04/3/2022 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy, Mã hồ sơ 2200589-2200593/VLXD)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 179
Tin đã đưa