Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy  (các Thông báo số 3108, 3109, 3110, 3111/TB-SXD-VLXD ngày 05/4/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/04/2022, 01:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file các Thông báo số 3108, 3109, 3110, 3111/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 0603/2022-0903/2022 ngày 14/3/2022 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (BN số 2200697-2200700 ngày 04/4/2022)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 100
Tin đã đưa