Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (các Thông báo số 5380, 5381, 5382/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 19/05/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 5380/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5381/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5382/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 11
Tin đã đưa