Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá Hoa Cương Châu Âu (các Thông báo số  11477/TB-SXD-VLXD, 11478/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 19/11/2021, 03:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá Hoa Cương Châu Âu, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11477/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty CP Đá Hoa Cương Châu Âu - Hợp quy 06/CBHQ/ĐHCCA ngày 10/11/2021 (BN 2102879)

Tải file Thông báo số 11477/TB-SXD-VLXD

2

11478/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty CP Đá Hoa Cương Châu Âu - Hợp quy 07/CBHQ/ĐHCCA ngày 10/11/2021 (BN 2102879)

Tải file Thông báo số 11478/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 100
Tin đã đưa