Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP ASIA STARS (các Thông báo số  11465, 11466, 11467, 11468, 11469, 11470/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 19/11/2021, 02:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP ASIA STARS, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11465/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty CP ASIA STARS - Hợp quy ASC2194 ngày 10/11/2021 (BN 2102872)

Tải file Thông báo số 11465/TB-SXD-VLXD

2

11466/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty CP ASIA STARS - Hợp quy ASC2195 ngày 10/11/2021 (BN 2102873)

Tải file Thông báo số 11466/TB-SXD-VLXD

3

11467/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty CP ASIA STARS - Hợp quy ASC2196 ngày 10/11/2021 (BN 2102874)

Tải file Thông báo số 11467/TB-SXD-VLXD

4

11468/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty CP ASIA STARS - Hợp quy ASC2197 ngày 10/11/2021 (BN 2102875)

Tải file Thông báo số 11468/TB-SXD-VLXD

5

11469/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty CP ASIA STARS - Hợp quy ASC2198 ngày 11/11/2021 (BN 2102876)

Tải file Thông báo số 11469/TB-SXD-VLXD

6

11470/SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY CP ASIA STARS - Hợp quy ASC2199 ngày 11/11/2021 (BN 2102877)

Tải file Thông báo số 11470/SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 90
Tin đã đưa