Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 6739, 6740/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 10/06/2022, 02:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 6739/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 6740/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 89
Tin đã đưa