Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH (các Thông báo số 12848, 12849, 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12856, 12857, 12858/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 28/12/2021, 04:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12848/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12848/TB-SXD-VLXD

2

12849/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 02.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12849/TB-SXD-VLXD

3

12850/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 03.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12850/TB-SXD-VLXD

4

12851/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 04.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12851/TB-SXD-VLXD

5

12852/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 05.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12852/TB-SXD-VLXD

6

12853/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 06.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12853/TB-SXD-VLXD

7

12854/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 07.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12854/TB-SXD-VLXD

8

12856/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 09.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12856/TB-SXD-VLXD

9

12857/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 10.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12857/TB-SXD-VLXD

10

12858/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 11.12.21/CBJQ/SGHT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH

Tải file Thông báo số 12858/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 142
Tin đã đưa