Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (Các Thông báo số 16662, 16663, 16664, 16665, 16666, 16667, 16668, 16669, 16670, 16671, 16672, 16673, 16674/TB-SXD-VLXD ngày 29/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 06/12/2022, 00:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

Các Thông báo số 16662, 16663, 16664, 16665, 16666, 16667, 16668, 16669, 16670, 16671, 16672, 16673, 16674/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 66
Tin đã đưa