Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo (các Thông báo số 12281, 12282, 12283, 12284, 12287, 12288/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 01:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12281/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 04.07/2021/HQ-GB ngày 16/11/2021 (BN 2103194)

Tải file Thông báo số 12281/TB-SXD-VLXD

2

12282/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 03.07/2021/HQ-GB ngày 24/11/2021 (BN 2103195)

Tải file Thông báo số 12282/TB-SXD-VLXD

3

12283/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 05.07/2021/HQ-GB ngày 16/11/2021 (BN 2103196)

Tải file Thông báo số 12283/TB-SXD-VLXD

4

12284/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 06.07/2021/HQ-GB ngày 24/11/2021 (BN 2103197)

Tải file Thông báo số 12284/TB-SXD-VLXD

5

12287/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 10.07/2021/HQ-GB ngày 24/11/2021 (BN 2103200)

Tải file Thông báo số 12287/TB-SXD-VLXD

6

12288/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo - Hợp quy 09.07/2021/HQ-GB ngày 24/11/2021 (BN 2103195)

Tải file Thông báo số 12288/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 166
Tin đã đưa