Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Gia Nghi (Các Thông báo số 9172, 9173, 9174, 9175, 9176/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 18/07/2022, 08:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9172/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9173/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9174/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9175/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9176/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 91
Tin đã đưa