Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng (các Thông báo số 12952, 12953, 12954, 12955, 12953, 12957, 12958, 12959, 12960, 12961, 12962, 12963/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 28/12/2021, 06:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12952/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 331121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103380/VLXD)

Tải file Thông báo số  12952/TB-SXD-VLXD

2

12953/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 291121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103379/VLXD)

Tải file Thông báo số  12953/TB-SXD-VLXD

3

12954/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 261121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103378/VLXD)

Tải file Thông báo số  12954/TB-SXD-VLXD

4

12955/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 271121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103377/VLXD)

Tải file Thông báo số  12955/TB-SXD-VLXD

5

12956/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 281121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103376/VLXD)

Tải file Thông báo số  12956/TB-SXD-VLXD

6

12957/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 231121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103375/VLXD)

Tải file Thông báo số  12957/TB-SXD-VLXD

7

12958/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 241121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103374/VLXD)

Tải file Thông báo số  12958/TB-SXD-VLXD

8

12959/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 251121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103373/VLXD)

Tải file Thông báo số  12959/TB-SXD-VLXD

9

12960/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 201121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103372/VLXD)

Tải file Thông báo số  12960/TB-SXD-VLXD

10

12961/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 191121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103371/VLXD)

Tải file Thông báo số  12961/TB-SXD-VLXD

11

12962/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 211121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103370/VLXD)

Tải file Thông báo số  12962/TB-SXD-VLXD

12

12963/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 221121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103380/VLXD)

Tải file Thông báo số  12963/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 180
Tin đã đưa