Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 17/05/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 74
Tin đã đưa