Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 24/02/2022, 01:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1840/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 73-CBHQ-ANHTG/2022 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG

Tải Thông báo số 1840/TB-SXD-VLXD

2

1842/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 01-CBHQ-ANHTG/2022 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG

Tải Thông báo số 1842/TB-SXD-VLXD

3

1843/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 05-CBHQ-ANHTG/2022 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG

Tải Thông báo số 1843/TB-SXD-VLXD

4

1844/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 06-CBHQ-ANHTG/2022 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG

Tải Thông báo số 1844/TB-SXD-VLXD

5

1845/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 04-CBHQ-ANHTG/2022 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG

Tải Thông báo số 1845/TB-SXD-VLXD

6

1846/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 03-CBHQ-ANHTG/2022 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG

Tải Thông báo số 1846/TB-SXD-VLXD

7

1847/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 02-CBHQ-ANHTG/2022 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG

Tải Thông báo số 1847/TB-SXD-VLXD

8

1848/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 07-CBHQ-ANHTG/2022 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG

Tải Thông báo số 1848/TB-SXD-VLXD

9

1849/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 74-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG

Tải Thông báo số 1849/TB-SXD-VLXD

10

1850/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 71-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG

Tải Thông báo số 1850/TB-SXD-VLXD

11

1851/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 72-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG

Tải Thông báo số 1851/TB-SXD-VLXD


 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 63
Tin đã đưa