Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 03/11/2021, 06:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

10324/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 21-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10324/TB-SXD-VLXD

2

10325/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 27-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10325/TB-SXD-VLXD

3

10326/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 28-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10326/TB-SXD-VLXD

4

10327/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 22-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10327/TB-SXD-VLXD

5

10328/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 31-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10328/TB-SXD-VLXD

6

10329/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 25-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10329/TB-SXD-VLXD

7

10330/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 23-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10330/TB-SXD-VLXD

8

10331/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 30-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10331/TB-SXD-VLXD

9

10332/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 26-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10332/TB-SXD-VLXD

10

10333/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 29-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10333/TB-SXD-VLXD

11

10334/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 32-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10334/TB-SXD-VLXD

12

10335/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 24-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10335/TB-SXD-VLXD

13

10336/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 20-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10336/TB-SXD-VLXD

14

10337/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Phát triển Thương mại XNK Anh TG - Hợp quy 59-CBHQ-ANHTG/2021 ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10337/TB-SXD-VLXD


 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 163
Tin đã đưa