Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất In ấn Nguyên Khoa (các Thông báo số 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 19/05/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 58
Tin đã đưa