Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hoàng Diệu (các Thông báo số 7426, 7427, 7428/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 23/06/2022, 07:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 7426/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7427/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7428/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 110
Tin đã đưa