Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (các Thông báo số 45/TB-SXD-VLXD, 46/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 06/01/2022, 01:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát, như sau:
 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

45/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 001/2021/RG-TBP ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát

Tải Thông báo số 45/TB-SXD-VLXD

2

46/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 005/2021/GE-TBP ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát

Tải Thông báo số 46/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 142
Tin đã đưa