Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 9189, 9190, 9191/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 18/07/2022, 08:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9189/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9190/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9191/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 112
Tin đã đưa