Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 9673, 9674, 9675/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ bảy, 23/07/2022, 07:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 9673/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9674/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9675/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 115
Tin đã đưa