Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy (các Thông báo số 1005, 1006, 1007, 1008/TB-SXD-VLXD ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 08/02/2022, 07:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1005/TB-SXD-VLXD

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy - Hợp quy 0101/20212 ngày 11/01/2022

Tải Thông báo số 1005/TB-SXD-VLXD

2

1006/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy - Hợp quy 0301/20212 ngày 11/01/2022

Tải Thông báo số 1006/TB-SXD-VLXD

3

1007/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy - Hợp quy 0401/20212 ngày 11/01/2022

Tải Thông báo số 1007/TB-SXD-VLXD

4

1008/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy - Hợp quy 0201/20212 ngày 11/01/2022

Tải Thông báo số 1008/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 62
Tin đã đưa