Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy (các Thông báo số 6830, 6831/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 15/06/2022, 06:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 6830/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 6831/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 55
Tin đã đưa