Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLC (các Thông báo số 12296, 12297, 12299, 12300, 12302/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLC, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12296/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLC - Hợp quy 01.07/2021/HQ-VLC ngày 24/11/2021 (BN 2103209)

Tải file Thông báo số 12296/TB-SXD-VLXD

2

12297/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLC - Hợp quy 02.07/2021/HQ-VLC ngày 24/11/2021 (BN 2103209)

Tải file Thông báo số 12297/TB-SXD-VLXD

3

12299/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLC - Hợp quy 05.07/2021/HQ-LH ngày 24/11/2021 (BN 2103212)

Tải file Thông báo số 12299/TB-SXD-VLXD

4

12300/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLC - Hợp quy 04.07/2021/HQ-LH ngày 24/11/2021 (BN 2103212)

Tải file Thông báo số 12300/TB-SXD-VLXD

5

12302/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLC - Hợp quy 06.07/2021/HQ-LH ngày 24/11/2021 (BN 2103215)

Tải file Thông báo số 12302/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 153
Tin đã đưa