Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy (các Thông báo số 12860, 12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 23/12/2021, 08:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12860/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 0708/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12860/TB-SXD-VLXD

2

12861/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 0808/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12861/TB-SXD-VLXD

3

12862/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 0908/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12862/TB-SXD-VLXD

4

12863/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1008/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12863/TB-SXD-VLXD

5

12864/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1108/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12864/TB-SXD-VLXD

6

12865/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1208/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12865/TB-SXD-VLXD

7

12866/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1308/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12866/TB-SXD-VLXD

8

12867/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1408/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12867/TB-SXD-VLXD

9

12868/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1508/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12868/TB-SXD-VLXD

10

12869/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 0109/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12869/TB-SXD-VLXD

11

12870/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 0209/2021 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TƯỜNG VY

Tải file Thông báo số 12870/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 128
Tin đã đưa