Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương (các Thông báo số 12291, 12292, 12294, 12295/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 01:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12291/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương - Hợp quy 02.05/2021/HQ-LH ngày 24/11/2021 (BN 2103204)

Tải file Thông báo số 12291/TB-SXD-VLXD

2

12292/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH XNK Granite Lê Hương - Hợp quy 04.05/2021/HQ-LH ngày 24/11/2021 (BN 2103205)

Tải file Thông báo số 12292/TB-SXD-VLXD

3

12294/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH XNK Granite Lê Hương - Hợp quy 01.07/2021/HQ-LH ngày 24/11/2021 (BN 2103207)

Tải file Thông báo số 12294/TB-SXD-VLXD

4

12295/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH XNK Granite Lê Hương - Hợp quy 03.07/2021/HQ-LH ngày 18/11/2021 (BN 2103208)

Tải file Thông báo số 12295/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 143
Tin đã đưa