Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (các Thông báo số 12303/TB-SXD-VLXD, 12304/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 09:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12303/TB-SXD-VLXD

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Trung Ấn Granite - Hợp quy 064.21/TA ngày 26/11/2021 (BN 2103222)

Tải file Thông báo số 12303/TB-SXD-VLXD

2

12304/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Trung Ấn Granite - Hợp quy 008-2.12/TA ngày 26/11/2021 (BN 2103221)

Tải file Thông báo số 12304/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 156
Tin đã đưa