Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường (các Thông báo số 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 06:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12464/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 61C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số  12464/TB-SXD-VLXD

2

12465/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 62C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12465/TB-SXD-VLXD

3

12466/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 63C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12466/TB-SXD-VLXD

4

12467/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 64C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12467/TB-SXD-VLXD

5

12468/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 65C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12468/TB-SXD-VLXD

6

12469/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 66C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12469/TB-SXD-VLXD

7

12470/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 67C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12470/TB-SXD-VLXD

8

12471/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 68C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12471/TB-SXD-VLXD

9

12472/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 69C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12472/TB-SXD-VLXD

10

12473/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 71C-CBCT/2021 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12473/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 275
Tin đã đưa