Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 9580, 9581, 9582, 9583, 9584/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 25/07/2022, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9580/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9581/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9582/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9583/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9584/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 188
Tin đã đưa