Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 10042, 10043, 10044, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10058/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 03/08/2022, 08:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: Các Thông báo số 10042, 10043, 10044, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10058/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 102
Tin đã đưa