Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát ép bán khô nhập khẩu của Công ty TNHH Euro Ceramics (các Thông báo số 3198, 3199, 3200/TB-SXD-VLXD ngày 07/4/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/04/2022, 01:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file các Thông báo số 3198, 3199, 3200/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát ép bán khô nhập khẩu hồ sơ công bố hợp quy số 01 & 02 & 03-2022/CBHQ cùng ngày 11/3/2022 (BN số: 2200728-2200730/VLXD)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 152
Tin đã đưa